Skip to main content

Montessori College

Het Montessori College Nijmegen- Groesbeek, een scholengemeenschap met 2000 leerlingen en ruim 250 medewerkers, biedt onderwijs voor leerlingen op alle niveaus: vmbo-b/-k/-t, havo, vwo en vwo+. Onze montessorischool beziet onderwijs in het licht van de totale ontwikkeling van het kind.

Daarbij staan belangrijke kernwaarden uit de pedagogie van Maria Montessori centraal:

Zo leggen wij bij alle activiteiten, in de klas en erbuiten, nadruk op de ontwikkeling van zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Leerlingen verwerven deze competenties door eigen werkzaamheid, op eigen initiatief en in hun eigen tempo. Door jonge mensen in een vroeg stadium de lol, het belang en het rendement van eigenaarschap over het eigen leerproces te laten ervaren, neemt het plezier van het leren toe. Montessorileerlingen worden vooral uitgedaagd om te onderzoeken waar hun leerkracht ligt. Hierbij is de professionele en betrokken begeleiding van montessorimentoren, -coaches en -leerkrachten onmisbaar. Het Montessori College laat veel aandacht uitgaan naar de professionalisering van medewerkers. Dit betekent onder meer dat we onderzoek doen naar het effect van ons pedagogisch en didactisch handelen. En volop ruimte bieden voor eigen groei en ontwikkeling van onze professionals.

Naast de cognitieve ontwikkeling, kiest het Montessori College bewust voor het stimuleren van de sociaal-emotionele, sportieve en culturele ontwikkeling van leerlingen. Eén van onze credo’s luidt dan ook de wereld is onze school. Er wordt veel buiten de muren van ons college geleerd. Wij zien onze school als een belangrijke leerplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Niet voor niets, dus, dat wij leerlingen een in alle opzichten een plezierige, inspirerende leef- en leergemeenschap bieden met aandacht en ruimte voor elkaar. In die omgeving is een cruciale rol weggelegd voor ons team.

Agora

Naast het montessori-onderwijs, wordt zowel in Groesbeek als Nijmegen agora-onderwijs aangeboden. Een groep leerlingen van alle niveaus onderzoekt de wereld, doet kennis op, maar dan anders. Leerlingen stellen op basis van eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute op. De coach helpt de leerling om die leervraag om te zetten in een zogeheten challenge. Middels zo’n challenge onderzoeken en ontdekken leerlingen de wereld vanuit verschillende invalshoeken: spirituele, sociaal-ethische, wetenschappelijke, kunstzinnige en maatschappelijke.

Het Montessori College ziet het als zijn belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jong-volwassenheid. Het Agora-concept sluit hier uitstekend bij aan.

Bekijk de website van het Montessori College
Scholenoverzicht

Werken en wonen in Nijmegen

Dan is leraar worden misschien wel iets voor jou! Daar kom je pas echt achter met Meet the Teacher en Kijkje in de klas. Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over Nijmegen als stad, omdat je misschien wilt verhuizen? Kijk dan hier! Into Nijmegen geeft je een goed beeld van onze stad en alles wat je hier kunt doen, zien en beleven. We zijn de oudste stad van Nederland, maar hebben de modernste vormen van onderwijs.

Neem contact op