Instructeursbeurs MBO

Bedoeld voor: 
Instructeurs in het mbo, die een associate degree of een bacheloropleiding willen doen.

Aan te vragen door: 
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/instructeursbeurs-mbo.jsp

Levenlanglerenkrediet

Bedoeld voor:
Geïnteresseerden (jonger dan 56 jaar) die een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding gaan volgen, maar geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. Collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld de werkgever.

Aan te vragen door:
De individudeelnemer dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/index.jsp

Extra studiefinanciering lerarenopleiding

Bedoeld voor:
wanneer je in het bezit bent van een hbo- of wo-opleiding en een kopopleiding of studie tot 1e graads leraar gaat starten. Je bent jonger dan 30 jaar, als de studiefinanciering ingaat.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/extra-studiefinanciering.jsp

Twee jaar halvering collegegeld

Bedoeld voor:
Degene die een opleiding gaat volgen tot een volledige lesbevoegdheid en zich voor het eerst inschrijft aan een bacheloropleiding of associate degree. De studie is aan een bekostigde hogeschool en zijn door de overheid gefinancierd. De betaling is wettelijk en er hoeft geen instellingscollegegeld te worden betaald.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/recht-op-halvering-collegegeld

Tegemoetkoming leraren

Bedoeld voor:
Studenten, zij-instromers of contractanten, die een lerarenopleiding volgen aan hbo of universiteit of hun bevoegdheid halen via een PDG-traject. De school van inschrijving is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling. De aanvrager komt niet meer in aanmerking voor reguliere studiefinanciering. Afhankelijk van het inkomen (en dat van de partner) kan er een tegemoetkoming worden uitbetaald.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp

Subsidie onderwijsassistenten

Bedoeld voor:
Onderwijsassistenten die in dienst zijn van bevoegd gezag (geen zzp’ers) en ingeschreven staan bij een opleiding tot leraar.

Aan te vragen door:
Het bevoegd gezag dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar

Subsidie tweede lerarenopleiding

Bedoeld voor: 
Degene die reeds in het bezit is van een diploma voor een lerarenopleiding (bachelor of master) en een tweede lerarenopleiding gaat starten, maar instellingscollegegeld dient te betalen. Deze student krijgt geen lerarenbeurs of tegemoetkoming leraren.

Aan te vragen door:
De student dient de aanvraag in.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp

Subsidie korte scholingstrajecten VO

Bedoeld voor: 
Leraren in het voortgezet onderwijs of leraren die in het voortgezet onderwijs willen gaan werken en een scholingstraject willen gaan doen.

Aan te vragen door:
De deelnemer dient de aanvraag in.

Lees verder op: 
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp

Subsidie zij-instroom

Bedoeld voor:
Degene die een aanstelling heeft gevonden bij een onderwijssector (po,vo, mbo of volwassenonderwijs), het bekwaamheidsonderzoek heeft afgerond en gaat starten met een zij-instroomtraject of PDG-traject. Deze cursist heeft een afgeronde hbo of wo opleiding.

Aan te vragen door:
Het bevoegd gezag dient de aanvraag in.

Lees verder op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

Nieuws & verhalen

Wil je meer lezen over leraren in Nijmegen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Wij hebben hieronder de interessantste berichten over het onderwijs verzameld. Ook lees je hier alles van de lerarenopleidingen van de HAN en de RU.

Leraar
5 augustus 2022

Ik wil werken met kinderen, het leraarschap lijkt mij wel iets

Wil jij leraar worden omdat je wilt werken met kinderen? Dan ben je niet de enige! Binnen het leraarschap zijn…
Leraar
2 juni 2022

Oriëntatie avond Leraar in het VO, 30 maart 2022

Oriëntatie avond Leraar in het Voortgezet Onderwijs, 30 maart 2022   Op woensdag 30 maart 2022 heeft LeraarinNijmegen een oriëntatie…
Leraar
14 april 2022

Van bijles, naar onderwijsassistent naar docent

Van bijles, naar onderwijsassistent naar docent Onderwijstalent Robin Gregoor legde een niet-alledaagse maar succesvolle route af   Vanuit LeraarinNijmegen zijn…
Alle nieuwsberichten