Skip to main content

      Notre Dame

Notre Dame is een kleinschalige innovatieve leergemeenschap. Een bijzondere havo midden in een prachtige natuurlijke omgeving in Ubbergen. De school huist in een mooi gebouw dat een warme, natuurlijke en lichte uitstraling heeft. Onze werkwijze is vergaand gepersonaliseerd.

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is Eigenwijs Leren in alle leerjaren ingevoerd. Met 600 leerlingen hebben we de mogelijkheid om onze idealen te realiseren: eigentijds, gepersonaliseerd en inclusief onderwijs in een veilig, creatief en uitdagend leef- en leerklimaat met korte lijnen waarbij iedereen elkaar kent.

Alle leerlingen krijgen hier veel aandacht en ruimte voor hun ontwikkeling op persoonlijk, kunstzinnig en sociaal gebied. We willen dat onze leerlingen zich gelukkig voelen op school omdat we denken dat dat samen met een goede leeromgeving de beste basis vormt voor persoonlijke groei in alle opzichten. Onze leraren/medewerkers zijn de belangrijkste factor in de leeromgeving. Voor al onze medewerkers streven we ook naar ontwikkelruimte, persoonlijke groei en geluk.

We verwachten van onze leraren/medewerkers dat zij de volgende rollen goed kunnen vervullen of zich daarin willen ontwikkelen:

coach: ​​leerlingen individueel kunnen coachen in hun leerproces

algemeen begeleider: leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen ook buiten het eigen vakgebied, bijvoorbeeld op het leerplein

vakexpert: ​​expertise hebben op je vakgebied en je daarin voortdurend ontwikkelen

teamlid: ​​goed kunnen functioneren in teamverband en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een team alsook aan de ontwikkeling van de hele school

Verder verwachten we van al onze medewerkers:

vertrouwen en interesse in onze leerlingen en in elkaar

een onderzoekende en lerende houding

vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en van collega’s

verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor je eigen taken

bereidheid tot scholing op kernthema’s in onze school

flexibiliteit

We bieden:

fijne leerlingen en prettige collega’s en een prachtige natuurlijke werkomgeving

professionele ruimte

veel mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijs en de

School als geheel:

een innovatief leer- en werkklimaat

oog en oor voor jouw kwaliteiten en ideeën

Bekijk de website van Notre Dame
Scholenoverzicht

Werken en wonen in Nijmegen

Dan is leraar worden misschien wel iets voor jou! Daar kom je pas echt achter met Meet the Teacher en Kijkje in de klas. Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over Nijmegen als stad, omdat je misschien wilt verhuizen? Kijk dan hier! Into Nijmegen geeft je een goed beeld van onze stad en alles wat je hier kunt doen, zien en beleven. We zijn de oudste stad van Nederland, maar hebben de modernste vormen van onderwijs.

Neem contact op