Skip to main content

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Met ruim 1050 leerlingen is het Stedelijk Gymnasium Nijmegen een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, te midden van de vroegste Romeinse resten, krijgen de leerlingen onderwijs in het teken van ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’.

Kernelementen zijn: een open en stimulerend klimaat, een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden en een zo breed mogelijk onderwijsaanbod. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is gecertificeerd als olympiadeschool en begaafdheidsprofielschool en onderscheidt zich door zijn brede en gevarieerde mogelijkheden voor de ontwikkeling van de talenten van leerlingen. Als erkenning daarvoor heeft de school tot nu toe zes maal op rij het predicaat ‘excellente school’ toegekend gekregen door het ministerie van OCW.

Bekijk de website van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Scholenoverzicht

Werken en wonen in Nijmegen

Dan is leraar worden misschien wel iets voor jou! Daar kom je pas echt achter met Meet the Teacher en Kijkje in de klas. Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over Nijmegen als stad, omdat je misschien wilt verhuizen? Kijk dan hier! Into Nijmegen geeft je een goed beeld van onze stad en alles wat je hier kunt doen, zien en beleven. We zijn de oudste stad van Nederland, maar hebben de modernste vormen van onderwijs.

Neem contact op