Skip to main content

Yolanda de Jong

Geeft les op: het Montessori College

In de vakken: Nederlands

Aan: vmbo-kader, -basis en -theorie, aan het 4e jaar

Kijkje in de klas

Wie is Yolanda?

Yolanda geeft niet alleen les aan vierdejaars vmbo-leerlingen, maar coacht ook nieuwe docenten en docenten met een leervraag op school. “Die combinatie is heel fijn. Het contact met leerlingen is leuk, en ik ben ook blij dat ik mijn expertise kan overdragen aan nieuwe docenten. Ik hoop dat ik daarmee het onderwijs nóg beter kan maken.”

“Ik ben na mijn middelbare school direct de pabo gaan doen, omdat ik zeker wist dat ik juf wilde worden. Eenmaal aan het werk, zag ik dat er nog veel meer mogelijk was en ben ik begonnen aan een studie Nederlands. Naar mijn smaak was dat net iets te theoretisch, maar in mijn beroep is er gelukkig ook ruimte voor pedagogische aspecten.”

Inzicht is belangrijker dan kennis

Als leerling leerde Yolanda altijd hard voor toetsen, maar ze miste het inzicht om een gesprek over de stof te voeren. “Ik leerde alleen maar voor de hoge cijfers, daardoor wist ik eigenlijk helemaal niet waar het om ging. Dat is toch zonde? Ik vind het belangrijk dat leerlingen weten hoe ze moeten leren en waarom ze iets leren.”

Om het onderwijs beter te richten op de leerlingen, heeft Yolanda samen met collega’s de cijfers op school afgeschaft. “We geven geen cijfers meer, maar gerichte feedback. Wat doet een leerling goed, en waar is er nog verbetering mogelijk? Zo geven we kinderen zelfvertrouwen, en feedback die actueel is. Kinderen leren niet allemaal op dezelfde manier, dus daar moet je rekening mee houden. Leerlingen moeten zelf ontdekken hoe hun hersenen werken en hoe ze het beste omgaan met onze feedback.”

Eerlijke leerlingen

Voor Yolanda is kinderen helpen uit hun comfortzone te stappen ontzettend belangrijk. “Kinderen moeten zichzelf ontdekken, en essentiële vaardigheden leren om in onze maatschappij te functioneren.” En als die nieuwe manier van lesgeven werkt, waar leidt dat dan toe? “Ik had laatst een leerling in de klas die net wiskundeles had gehad. Hij zei toen: ‘juf, ik kan me niet concentreren op Nederlands, want wiskunde heeft alle concentratie in mijn brein opgemaakt.’ Ik was heel blij dat hij zo eerlijk was, en heb hem gevraagd wat hij nodig had. Een rondje lopen? Een glas water? Toen bleek dat het eerlijk vertellen al voldoende was om de druk er af te halen, hij heeft dat hele uur gewoon hard gewerkt.”

Dat is voor Yolanda het allerbelangrijkste: niet oordelen, maar leerlingen helpen. “Ik had hem ook kunnen vertellen dat hij gewoon moest doorwerken, maar meedenken is een betere oplossing. Zo maak je er ook een les van. Hoe werkt jouw brein als je je niet meer kunt concentreren? En ik denk ook dat als we leerlingen niet zo eerlijk behandelen, ze niks zeggen. Dan was deze jongen gewoon voor zich uit gaan staren.”

Het motto van Yolanda

“Leren doe je vanuit je krachten, niet vanuit valkuilen.”

De focus van het onderwijs is volgens Yolanda niet helemaal goed op dit moment. “Ik zie kijken naar wat iemand niet kan als een valkuil. Het onderwijs rekent leerlingen daar nu ook op af. Maar dat moeten we juist omdraaien. Als leerlingen weten wat hun krachten zijn en hoe ze deze moeten inzetten, dan worden ze daar beter van. Geen enkel mens is perfect, dus laten we vooral niet teveel focussen op onze negatieve kanten. Dat is voor pubers die midden in hun ontwikkeling zitten, helemaal niet de juiste aanpak.”

Geïnteresseerd in een lerarenopleiding? Bekijk je mogelijkheden bij de HAN!

“Leerlingen moeten weten wáarom ze iets leren” – Yolanda de Jong, docent, beeld- en didactisch coach en interne trainer op het Montessori College