Skip to main content

De kracht van de zij-instromer! In de afgelopen vijf jaar heb ik met meerdere zij-instromers mogen werken. Op onze school willen we deze zij-instromers écht leren kennen met oprechte interesse om te kijken waar hun kracht ligt en of zij zich thuis gaan voelen in het Montessori onderwijs. De meesten zijn echt een aanwinst.

Zo heb ik een docent informatica die voorheen een projectmanager in de IT is geweest. Ze is enthousiast, zit volle frisse ideeën en heeft een flexibele werkhouding. Ook heeft ze een goede kennis over wat er in de actualiteit speelt. Dit maakt dat zij zowel een goede docent als waardevolle collega is.

Uit een niet-representatieve steekproef is gebleken dat zij-instromers het over het algemeen ‘in het veld’ goed doen. Het is voor zij-instromers echter een lastige keuze om de overstap naar het onderwijs te maken. Vaak hebben zij al een vaste baan en een gezin die zij los moeten laten voor een onzeker avontuur. Om die stap te durven nemen moet de motivatie van een zij-instromer groot zijn.

De overheid zou kunnen helpen om deze stap kleiner te maken door meer zekerheid te bieden en voorzieningen vrij te maken. Dit zal ertoe leiden dat meer mensen de overstap naar het onderwijs durven te nemen. Uiteindelijk zullen we hier ook allemaal van profiteren: zij-instromers zijn immers door hun unieke kwaliteiten van meerwaarde voor elke school!

Berni Drop (Rector/Bestuurder Montessori College Nijmegen en Groesbeek)