Skip to main content

Scholen

Alle Nijmeegse VO en MBO scholen stellen zich voor op deze pagina.

Het Dominicus College

Energieweg 93, 6541 CZ Nijmegen

Het Dominicus College is een kleinschalige school voor havo, atheneum en gymnasium in Nijmegen-West. Wij vinden het belangrijk om leerlingen regie te geven over hun eigen leerproces. In de onderbouw bieden we keuzemogelijkheden in de vorm van keuzeprojecten en maatwerkuren, in de bovenbouw bestaat een derde deel van de lesuren uit DC-uren.

Lees meer

Wij hechten veel waarde aan het creëren van een veilige leeromgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Wij zijn trots op de fijne, tolerante sfeer op school. Op het Dominicus College is een speciale afdeling voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte, De Monnikskap.

Mondial College

Leuvensbroek 3001, 6546 TD Nijmegen

Ooit is het Mondial College begonnen als kleine buurtschool in Nijmegen. Nu verzorgen we kwalitatief onderwijs aan bijna 1600 leerlingen in Nijmegen-West en omgeving. Dit doen we vanuit twee locaties. Op de goed geoutilleerde locatie Meeuwse Acker volgen leerlingen vmbo-onderwijs (basis-kader-gemengde leerweg).

Lees meer

Op locatie Leuvensbroek kunnen leerlingen terecht voor de mavo, havo en het vwo. Elke dag werken we op het Mondial College, samen met 200 collega’s, aan de talentontwikkeling van onze leerlingen. Op beide locaties zoeken we continu naar de verbinding met de omgeving. Contextrijk leren noemen we dat. Dit uit zich onder andere in een ruim aanbod beroepsprofielen in het vmbo, ons Technasium voor havo en vwo en het unieke Business College voor mavo, havo én vwo. Mede door hier de nadruk op te leggen weet het Mondial College al meerdere jaren het predicaat ‘Excellente School’ binnen te slepen.

Onze cultuur is ons succes. Op beide locaties staan we voor een persoonlijke benadering. We zijn altijd op zoek naar de mens achter het gezicht, maar ook het talent achter de mens.


Wat wij jou te bieden hebben…

❤️ Ontzettend leuke collega’s en waardering voor jouw inzet

⛱️ Met de voetjes omhoog tijdens alle schoolvakanties

? Een leven lang leren middels workshops en cursussen naar keuze

? Een waardig salaris

Play Video

Maaswaal College

Oosterweg 189, 6602 HL Wijchen

Het Maaswaal College is een middelbare school met een UNESCO-profiel die eigentijds onderwijs verzorgt van vmbo tot en met het gymnasium. Met twee locaties in Wijchen in een moderne, groene en inspirerende omgeving geven 280 medewerkers aan ruim 2100 leerlingen les.

Lees meer

Het Maaswaal College is sinds 2021 onderdeel van @voCampus: 14 regionale scholen onder hetzelfde bestuur.

Het Maaswaal College begeleidt de leerlingen op hun weg naar het hoogst haalbare diploma en bereiden de leerlingen voor op hun rol in een dynamische samenleving. Wij zijn verankerd in de omgeving en in verbinding met de wereld. Naast goed contact met de leerling en ouders/verzorgers werken wij nauw samen met gemeente en regionale bedrijven wat bijdraagt aan een prettige leer- en leefomgeving.

Wij staan voor een inspirerende en veilige leer-en leefgemeenschap waarin de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat. Het Maaswaal College stimuleert ambitie, innovatie en persoonlijke groei, zowel bij leerlingen als bij de medewerkers.

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen

Met ruim 1050 leerlingen is het Stedelijk Gymnasium Nijmegen een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, te midden van de vroegste Romeinse resten, krijgen de leerlingen onderwijs in het teken van ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’.

Lees meer

Kernelementen zijn: een open en stimulerend klimaat, een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden en een zo breed mogelijk onderwijsaanbod. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is gecertificeerd als olympiadeschool en begaafdheidsprofielschool en onderscheidt zich door zijn brede en gevarieerde mogelijkheden voor de ontwikkeling van de talenten van leerlingen. Als erkenning daarvoor heeft de school tot nu toe zes maal op rij het predicaat ‘excellente school’ toegekend gekregen door het ministerie van OCW.

Pontem College

Heyendaalseweg 45, 6524 SE Nijmegen

Het Pontem College biedt Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs (EOA) voor anderstalige leerlingen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

Lees meer

Het onderwijs bereidt de leerlingen voor op hun schoolloopbaan in het reguliere voorgezet (speciaal) onderwijs of het mbo.
Momenteel bestaat een groot deel van de leerlingenpopulatie uit leerlingen die met of zonder hun ouders uit hun thuisland zijn gevlucht.

Het Rijks

Goffertweg 20, 6532 AA Nijmegen

Het Rijks is een school voor leerlingen met een vmbo-advies. De school biedt het profiel Dienstverlening en Producten aan.
Het Rijks is een school voor leerlingen en medewerkers die willen ontdekken wat ze kunnen leren en willen leren wat ze kunnen ontdekken.

Lees meer

In ons volledig vernieuwde gebouw aan de Goffertweg 20 hebben we alles onder 1 dak wat vmbo onderwijs aantrekkelijk maakt: fijne lokalen en goed ingerichte praktijkruimtes met daarnaast een extra hal voor techniekonderwijs. In ons onderwijs verbinden we waar mogelijk de theorie met de praktijk.

Play Video

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN)

IJsbeerstraat 12, 6531 PL Nijmegen

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo-t met 1301 leerlingen 153 medewerkers. Het is een actieve school die midden in de samenleving staat.

Lees meer

Ons betrokken personeel geeft vorm aan eigentijds onderwijs. De school staat bekend om zijn Jenaplan-aanpak, aandacht voor cultuur, topsport, internationalisering en kwaliteitszorg. Respect, kundig omgaan met verschillen en talentontwikkeling zijn sleutelbegrippen op onze school. Ons motto is Hoofd, Hand, Hart. Kernwaarden die wij heel belangrijk vinden zijn:
• Echt in CONTACT
• Verantwoordelijke voor KWALITEIT
• JEZELF kunnen zijn
• Uitgaan van GROEI
Het beste leer je onze school kennen door deel uit te maken van ons team. Mogelijk maken bijgaande filmpjes je nieuwsgierig en enthousiast om nader met onze school kennis te maken.

Pax Christi College

Mr. van Coothstraat 34, 6651 ZJ Druten

Welkom op het Pax Christi College!
Wij zijn dé scholengemeenschap in en voor het land van Maas en Waal. Ons onderwijsaanbod is breed: vmbo, havo, vwo. We werken vanuit drie verschillende locaties: twee in Druten (Pax vmbo en Pax havo vwo) en één in Beneden Leeuwen (Pax Junior, waar leerlingen de eerste jaren van vmbo, havo en vmbo volgen in zogenaamde koersklassen)

Lees meer

Met zo’n 200 collega’s zijn we er voor circa 1700 leerlingen.

Onze school is een echte regioschool midden in het Land van Maas en Waal. Als regioschool maken we voor ons onderwijsaanbod verbinding met het bedrijfsleven en verwachten we ook van onze medewerkers dat zij verbinding zoeken met de regio.

Onze focus ligt op het verder ontwikkelen van ondernemend leren, wat betekent dat leerlingen en collega’s een actieve houding hebben en verder kijken dan hun neus lang is, en dat ze altijd iets te kiezen hebben. Dit heeft raakvlakken met de andere doelen uit onze visie, zoals actueel en eigentijds onderwijs.

Kandinsky Molenhoek

Singel 124, 6584 BK Molenhoek

De school biedt het profiel Dienstverlening & Producten aan, maar verliest daarbij de ervaring en kennis op het gebied van het oude profiel Sport, Dienstverlening en Veiligheid niet uit het oog. Met name het actieve en praktijkgerichte karakter van deze school maakt de school bijzonder.

Lees meer

Het samenhangende pakket van profiel- en keuzedelen is hierop ingericht en maakt dat we een uitdagend en herkenbaar schoolconcept kunnen bieden. Leren in de praktijk staat bij ons hoog in het vaandel: leerlingen organiseren de Molenhoekse Avondvierdaagse, lopen stage en helpen mee met de Zevenheuvelenloop.

Kandinsky College Nijmegen

Malder-burchtstraat 11, 6535 ND Nijmegen

Kandinsky College Nijmegen maakt onderdeel uit van @voCampus. Het Kandinsky College staat voor eigentijds en hoogwaardig onderwijs in een ambitieuze leercultuur. Wij bieden tweetalig én regulier onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Wij hebben veel aandacht voor internationalisering. Bij ons leer je je grenzen te verleggen.

Lees meer

In 2019 is Kandinsky College voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot Excellente School.

Het is een school die niet alleen voor, maar ook van de leerling is, een school met ruimte voor eigenheid en voor ieders talent waarbij de school de leerlingen een venster op de wereld wil bieden.

Wij zijn een Positive Behavior Support (PBS) school. Dit is een schoolbrede aanpak die zorgt voor een positief schoolklimaat. Wij staan vanuit PBS voor de kernwaarden verantwoordelijkheid, veiligheid en respect. Deze kernwaarden vormen de basis voor hoe wij met leerlingen en elkaar omgaan.

Jorismavo

Ploegstraat 16, 6532 TV Nijmegen

De Jorismavo is een kleinschalige school waar leerlingen in een rustige, positieve en veilige omgeving hun vmbo-t diploma halen. Het is ons doel onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun volgende stap in de maatschappij: we stimuleren hun zelfstandigheid en besteden uitgebreid aandacht aan burgerschap.

Lees meer

De docenten worden in hun werk ondersteund en begeleid door aan de school verbonden deskundigen (orthopedagogen, remedial teachers en een schoolmaatschappelijk werkende). Vanwege die kleinschaligheid zijn we goed in staat om een veilig pedagogisch klimaat te handhaven en de leerlingen voldoende mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en het diploma te behalen.

NSG Groenewoud

Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen

NSG Groenewoud is een middelbare school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. We begeleiden onze ruim 1600 leerlingen in een veilige omgeving in hun
persoonlijke ontwikkeling. We zijn een Bèta Excellent school en een Cultuurprofielschool.

Lees meer

Creatief en oplossingsgericht denken, grenzen verleggen en een onderzoekende houding zijn vaardigheden die horen bij ons profiel. In ons strategisch schoolplan 2018-2022 met de titel Ruimte voor Regie beschrijven we dat we inzetten op het verder ontwikkelen en versterken van vijf pijlers: Kennis, Eigen regie, Creativiteit, Leer- en werkplezier en Maatschappelijke Betrokkenheid.

Karel de Grote College

Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen

Het Karel de Grote college is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs (vmbo/ tl/mavo/havo/vwo atheneum), gevestigd in een uniek gebouw in het hart van
Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

Lees meer

Er is veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging, naast de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We werken in heterogene leergroepen in de eerste twee jaar, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren. Schooldagen beginnen altijd met drieweeks projectonderwijs rond een aansprekend thema, waarmee leerlingen dagelijks de eerste anderhalf uur bezig zijn en hun eigen verwerking inhoudelijk en kunstzinnig vormgeven.

Notre Dame

Kasteelselaan 50, 6574 AJ Ubbergen

Notre Dame is een kleinschalige innovatieve leergemeenschap. Een bijzondere havo midden in een prachtige natuurlijke omgeving in Ubbergen. De school huist in een mooi gebouw dat een warme, natuurlijke en lichte uitstraling heeft. Onze werkwijze is vergaand gepersonaliseerd.

Lees meer

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is Eigenwijs Leren in alle leerjaren ingevoerd. Met 600 leerlingen hebben we de mogelijkheid om onze idealen te realiseren: eigentijds, gepersonaliseerd en inclusief onderwijs in een veilig, creatief en uitdagend leef- en leerklimaat met korte lijnen waarbij iedereen elkaar kent.

Alle leerlingen krijgen hier veel aandacht en ruimte voor hun ontwikkeling op persoonlijk, kunstzinnig en sociaal gebied. We willen dat onze leerlingen zich gelukkig voelen op school omdat we denken dat dat samen met een goede leeromgeving de beste basis vormt voor persoonlijke groei in alle opzichten. Onze leraren/medewerkers zijn de belangrijkste factor in de leeromgeving. Voor al onze medewerkers streven we ook naar ontwikkelruimte, persoonlijke groei en geluk.

We verwachten van onze leraren/medewerkers dat zij de volgende rollen goed kunnen vervullen of zich daarin willen ontwikkelen:

coach: ​​leerlingen individueel kunnen coachen in hun leerproces

algemeen begeleider: leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen ook buiten het eigen vakgebied, bijvoorbeeld op het leerplein

vakexpert: ​​expertise hebben op je vakgebied en je daarin voortdurend ontwikkelen

teamlid: ​​goed kunnen functioneren in teamverband en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een team alsook aan de ontwikkeling van de hele school

Verder verwachten we van al onze medewerkers:

vertrouwen en interesse in onze leerlingen en in elkaar

een onderzoekende en lerende houding

vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en van collega’s

verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor je eigen taken

bereidheid tot scholing op kernthema’s in onze school

flexibiliteit

We bieden:

fijne leerlingen en prettige collega’s en een prachtige natuurlijke werkomgeving

professionele ruimte

veel mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijs en de

School als geheel:

een innovatief leer- en werkklimaat

oog en oor voor jouw kwaliteiten en ideeën

Montessori College

Kwakkenbergweg 27, 6523 MJ Nijmegen

Het Montessori College Nijmegen- Groesbeek, een scholengemeenschap met 2000 leerlingen en ruim 250 medewerkers, biedt onderwijs voor leerlingen op alle niveaus: vmbo-b/-k/-t, havo, vwo en vwo+. Onze montessorischool beziet onderwijs in het licht van de totale ontwikkeling van het kind.

Lees meer

Daarbij staan belangrijke kernwaarden uit de pedagogie van Maria Montessori centraal:

Zo leggen wij bij alle activiteiten, in de klas en erbuiten, nadruk op de ontwikkeling van zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Leerlingen verwerven deze competenties door eigen werkzaamheid, op eigen initiatief en in hun eigen tempo. Door jonge mensen in een vroeg stadium de lol, het belang en het rendement van eigenaarschap over het eigen leerproces te laten ervaren, neemt het plezier van het leren toe. Montessorileerlingen worden vooral uitgedaagd om te onderzoeken waar hun leerkracht ligt. Hierbij is de professionele en betrokken begeleiding van montessorimentoren, -coaches en -leerkrachten onmisbaar. Het Montessori College laat veel aandacht uitgaan naar de professionalisering van medewerkers. Dit betekent onder meer dat we onderzoek doen naar het effect van ons pedagogisch en didactisch handelen. En volop ruimte bieden voor eigen groei en ontwikkeling van onze professionals.

Naast de cognitieve ontwikkeling, kiest het Montessori College bewust voor het stimuleren van de sociaal-emotionele, sportieve en culturele ontwikkeling van leerlingen. Eén van onze credo’s luidt dan ook de wereld is onze school. Er wordt veel buiten de muren van ons college geleerd. Wij zien onze school als een belangrijke leerplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Niet voor niets, dus, dat wij leerlingen een in alle opzichten een plezierige, inspirerende leef- en leergemeenschap bieden met aandacht en ruimte voor elkaar. In die omgeving is een cruciale rol weggelegd voor ons team.

Agora

Naast het montessori-onderwijs, wordt zowel in Groesbeek als Nijmegen agora-onderwijs aangeboden. Een groep leerlingen van alle niveaus onderzoekt de wereld, doet kennis op, maar dan anders. Leerlingen stellen op basis van eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute op. De coach helpt de leerling om die leervraag om te zetten in een zogeheten challenge. Middels zo’n challenge onderzoeken en ontdekken leerlingen de wereld vanuit verschillende invalshoeken: spirituele, sociaal-ethische, wetenschappelijke, kunstzinnige en maatschappelijke.

Het Montessori College ziet het als zijn belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jong-volwassenheid. Het Agora-concept sluit hier uitstekend bij aan.

Pro college Nijmegen

Dennenstraat 21, 6543 JP Nijmegen

Pro College werkt vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze organisatie. Zij helpen ons het praktijkonderwijs optimaal in te richten en om een goede, veilige school te zijn voor iedereen.

Lees meer

Leren

Leren is de kern van onze organisatie. En dat doen we samen, van en met elkaar. We verwachten van onze medewerkers en leerlingen een positieve houding om zich te willen ontwikkelen. In de lessen werken we daarom met levensechte situaties.

Flexibiliteit

Onze omgeving verandert voortdurend. We hebben continu te maken met nieuwe ontwikkelingen, nieuwe mensen en nieuwe wetgeving. Daar spelen wij als organisatie, medewerkers en leerlingen op in.

Ambitieus

We willen het maximale uit onze leerlingen en medewerkers halen. Alle mogelijkheden en talenten benutten en altijd uitgaan van de mogelijkheden. Daarom stellen we eisen en doelen aan onszelf en aan onze leerlingen.

Respect

We werken altijd samen op basis van wederzijds respect. We erkennen en accepteren dat er verschillen zijn. We creëren een sfeer van openheid, vertrouwen en veiligheid waarin we elkaar kunnen aanspreken en aangesproken kunnen worden.

Trots en plezier

Wij werken en leren met veel humor en plezier. En we zijn trots op onze school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers dat ook zijn. Maar we willen vooral dat ze trots zijn op zichzelf. En op wat ze doen en bereiken met elkaar.

Eigenaarschap

Onze medewerkers en leerlingen zijn betrokken bij hun eigen leerloopbaan en bij onze school. Ze zijn in staat om daarin zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Play Video

Yuverta VMBO Nijmegen

Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen

Yuverta vmbo – het groene lyceum Nijmegen is een school met 500 leerlingen, waar je elkaar makkelijk leert kennen. We streven ernaar dat iedereen zich snel thuis voelt, daarom vinden we persoonlijke aandacht voor het personeel en de leerling essentieel.

Lees meer

We zijn niet voor niks een groene school, bij ons leef je letterlijk tussen de dieren en planten die aanwezig zijn op ons terrein. Met zijn allen willen wij goed onderwijs neerzetten en zijn we een echt team die het maximale uit de leerling haalt.

Yuverta is de grootste groene opleider van Nederland. En daar zijn we trots op! We hebben middelbare scholen met vmbo, mavo en het groene lyceum. Op ons mbo verzorgen we opleidingen op alle niveaus. Ook bieden we verschillende cursussen en trainingen aan. We hebben scholen van Amsterdam tot Heerlen en Den Haag tot Velp. Jaarlijks leiden we ruim 20.000 leerlingen en studenten op. Dat doen we met ruim 2.500 enthousiaste collega’s verspreid over onze 53 locaties. Groot, maar bewust kleinschalig én dichtbij.

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We houden ons bezig met thema’s die er toe doen, zoals: klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. We willen écht van betekenis zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en de regio.

Montessori College

Kwakkenbergweg 27, 6523 MJ Nijmegen

Het Montessori College Nijmegen- Groesbeek, een scholengemeenschap met 2000 leerlingen en ruim 250 medewerkers, biedt onderwijs voor leerlingen op alle niveaus: vmbo-b/-k/-t, havo, vwo en vwo+. Onze montessorischool beziet onderwijs in het licht van de totale ontwikkeling van het kind. Daarbij staan belangrijke kernwaarden uit de pedagogie van Maria Montessori centraal:

Zo leggen wij bij alle activiteiten, in de klas en erbuiten, nadruk op de ontwikkeling van zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Leerlingen verwerven deze competenties door eigen werkzaamheid, op eigen initiatief en in hun eigen tempo. Door jonge mensen in een vroeg stadium de lol, het belang en het rendement van eigenaarschap over het eigen leerproces te laten ervaren, neemt het plezier van het leren toe. Montessorileerlingen worden vooral uitgedaagd om te onderzoeken waar hun leerkracht ligt. Hierbij is de professionele en betrokken begeleiding van montessorimentoren, -coaches en -leerkrachten onmisbaar. Het Montessori College laat veel aandacht uitgaan naar de professionalisering van medewerkers. Dit betekent onder meer dat we onderzoek doen naar het effect van ons pedagogisch en didactisch handelen. En volop ruimte bieden voor eigen groei en ontwikkeling van onze professionals.

Naast de cognitieve ontwikkeling, kiest het Montessori College bewust voor het stimuleren van de sociaal-emotionele, sportieve en culturele ontwikkeling van leerlingen. Eén van onze credo’s luidt dan ook de wereld is onze school. Er wordt veel buiten de muren van ons college geleerd. Wij zien onze school als een belangrijke leerplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Niet voor niets, dus, dat wij leerlingen een in alle opzichten een plezierige, inspirerende leef- en leergemeenschap bieden met aandacht en ruimte voor elkaar. In die omgeving is een cruciale rol weggelegd voor ons team.

Agora

Naast het montessori-onderwijs, wordt zowel in Groesbeek als Nijmegen agora-onderwijs aangeboden. Een groep leerlingen van alle niveaus onderzoekt de wereld, doet kennis op, maar dan anders. Leerlingen stellen op basis van eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute op. De coach helpt de leerling om die leervraag om te zetten in een zogeheten challenge. Middels zo’n challenge onderzoeken en ontdekken leerlingen de wereld vanuit verschillende invalshoeken: spirituele, sociaal-ethische, wetenschappelijke, kunstzinnige en maatschappelijke.

Het Montessori College ziet het als zijn belangrijkste opdracht om, naast een diploma, leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jong-volwassenheid. Het Agora-concept sluit hier uitstekend bij aan.

Nieuws & verhalen

Wil je meer lezen over leraren in Nijmegen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Wij hebben hieronder de interessantste berichten over het onderwijs verzameld. Ook lees je hier alles van de lerarenopleidingen van de HAN en de RU.

Leraar
3 april 2023

Oriëntatie avond leraar in het VO/MBO, 1 maart 2023

Na het succes van de eerste editie in maart 2022, hebben wij het begin deze maand nog een keer overgedaan:…
Leraar
19 oktober 2022

Ik heb al een lesbevoegdheid, maar wil meer uitdaging en breder inzetbaar zijn

  Ben jij al in het bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid en wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten?…
Leraar
11 oktober 2022

De podcast “Mijn eerste jaar voor de klas” aflevering 1

  Lesgeven is een prachtig vak. Je kunt veel betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker…
Alle nieuwsberichten

Over Leraar in Nijmegen

Leraar in Nijmegen is opgericht door de Nijmeegse VO- en mbo schoolbesturen om het best mogelijke onderwijs te bieden. Nu en in de toekomst. Samen met de Nijmeegse lerarenopleidingen (HAN en RDA) zorgen we voor voldoende instroom en behoud van kwalitatief goede leerkrachten. We helpen deze onderwijsprofessionals bovendien de plek te vinden waar ze helemaal op hun plek zitten.

Alle nieuwsberichten